Ambitie

Regenwater verwerken zonder negatieve gevolgen.

Visie

Door klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. Dit water past niet allemaal in het riool. Bovendien is het niet vuil genoeg om het efficiënt te zuiveren. Een oplossing is dat regenwater in de bodem zakt of wegloopt naar het open water. In ieder geval blijft het water langer in het gebied.

Maar dit is niet in alle gevallen mogelijk. Wij helpen de gemeentes hierbij de juiste keuzes te maken.

Situatiebeschrijving

Onze gemeentelijke samenwerkingspartners weten van ons dat zo weinig mogelijk regenwater moet worden afgevoerd via de riolering. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Het regenwater hoeft niet getransporteerd te worden.
  • Het regenwater hoeft niet onnodig gezuiverd te worden.
  • De afvalwaterzuiveringen werken beter als het afvalwater niet verdund is met relatief schoon regenwater.
  • Het rioolsysteem raakt bij hevige buien niet overvol waardoor de noodvoorzieningen opengaan en het afvalwater in de watergangen komt.
  • Water in de bodem zorgt voor minder problemen in langere droogteperiodes. Het is het gunstigst dat het regenwater daar waar het valt in de bodem terechtkomt.

Met het regenwater kan straatvuil, zoals hondenpoep en bandenslijpsel met microplastics, of vuil en metalen van daken direct in de sloot belanden. We willen het daarom zuiveren voordat het regenwater in het open water stroomt.

Niet iedere plek is geschikt om af te koppelen, omdat de bodem of het open water de regen niet snel genoeg kan verwerken. Daar kan het regenwater beter via de riolering worden afgevoerd.

Afvoer van regenwater zonder negatieve gevolgen voor het watersysteem

Deze factoren maken het ingewikkeld. De ene keer is vasthouden van water beter, de andere keer kunnen we het water beter via de riolering afvoeren. En als we dan water direct afvoeren naar de sloot, dan moet dat ervoor zorgen dat hondenpoep of bandenslijpsel het water niet vervuilt.

We brengen alle beschikbare informatie bijeen en delen deze met de gemeentes. Zo kan de gemeente de juiste keuze maken in de gemeentelijke rioleringsplannen.

Geen verontreinigd regenwater in de sloot

Een zuiverende voorziening voorkomt dat verontreinigd water het open water in stroomt. We informeren gemeentes over de noodzaak en mogelijkheden van deze zuiverende voorzieningen. Verder dragen we bij aan zuiverende voorzieningen die gemeentes realiseren.

Verdere informatie

Verantwoord afkoppelen is een van de thema’s die valt onder klimaatadaptatie. Het onderwerp ligt vast in het programma ‘Klimaat en Ruimte’.

  1. Opgave: We informeren gemeentes over de risico’s voor wateroverlast en de waterkwaliteit door afkoppelen.
  2. Opgave: We dragen bij aan de aanleg van zuiverende voorzieningen.