“We kunnen meer uit het afvalwater halen dan wat we al doen”, vertelt Nick bevlogen. Nick Ivens is microbioloog en sinds zijn afstuderen vanaf 2019 werkzaam bij het hoogheemraadschap bij de afdeling Afvalwaterketen. Met een wetenschappelijke blik onderzoekt hij hoe o.a. de biologische processen van de afvalwaterzuiveringsinstallaties verbeterd kunnen worden.

Zo is Nick namens het hoogheemraadschap betrokken bij het landelijke monitoringsprogramma voor het Coronavirus in het afvalwater, dat op het landelijke Coronadashboard te zien is. “Alle afvalwaterzuiveringsinstallaties van Nederland worden op het dashboard weergegeven, en zo ook die van het hoogheemraadschap”, vertelt Nick. 

“Voor het RIVM zorgen wij voor de monstername van het afvalwater op onze zuiveringen. Ook doen we mee aan het onderzoek van KWR. Dit is een verdiepingsslag waarmee op enkele rioolgemalen monsters worden genomen en dusdanig worden geanalyseerd om te kunnen voorspellen wanneer er een Corona uitbraak in het betreffende gebied zal optreden. Via de afvalwaterzuiveringsinstallaties vindt geen lozing plaats van het Coronavirus op het oppervlaktewater”, vervolgt Nick.

Met de vraag of het hoogheemraadschap het Coronavirus verwijdert geeft hij aan dat wij het niet bewust verwijderen. “De bacteriën verwijderen de virussen en het hoogheemraadschap faciliteert dit door er bakken en installaties voor te bouwen en de omstandigheden zodanig te regelen dat de bacteriën het naar hun zin hebben. De bacteriën kunnen van alles eruit halen als wij de omstandigheden op de juiste manier beïnvloeden.” Nick is benieuwd hoe de omstandigheden van de bacteriën het beste beïnvloed kunnen worden. Hij gebruikt hiervoor metingen, praktijkervaringen, wetenschappelijke onderzoeken, literatuur en berekeningen.

“Er is nog veel te onderzoeken op het gebied van het DNA van de bacteriën. Er zijn ook veel nieuwe mogelijkheden zoals het toepassen van artificial intelligence en computerscience.”vertelt Nick. “Eén enkele cel is niet belangrijk in de biologische processen, het zijn de miljarden cellen die allemaal iets anders doen, dat zijn hele interessante mechanismen. Het is nog een black box. Door hier onderzoek naar te doen probeer ik deze open te breken. Zodat de biologische processen van de afvalwaterzuiveringsinstallaties verbeterd kunnen worden en daardoor bijdraagt aan een gezonde en betaalbare leefomgeving”, eindigt Nick enthousiast.