Dit platform wordt continu aangepast en mondt in 2021 uit in het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Welkom op het digitale platform is het nieuwe waterbeheerprogramma in wording. Op dit platform vindt u informatie over de totstandkoming van dit programma en later ook het gehele waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard organiseert in het najaar van 2020 een uitgebreid participatietraject over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang.

Veel taken die in het waterbeheerprogramma komen zijn niet nieuw. Die doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. Andere dingen zijn wel nieuw of vragen een andere inzet van ons. Bij deze zaken kunnen we niet meer blijven doen wat we al deden, maar is een verandering nodig. Over die dingen willen we het met u hebben. 

Praat mee over water

Wij horen graag wat u belangrijk vindt de komende jaren. Woont u in ons gebied of is uw bedrijf er gevestigd? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze digitale sessies. Ga naar de pagina Meld je aan voor een overzicht van de participatie-bijeenkomsten. U kunt zich daar direct inschrijven.

Deze gesprekken vinden online plaats. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van de gesprekken die al geweest zijn? Bezoek dan de Tijdlijn. Op de pagina Dagelijks werk kunt u lezen over de taken waar het hoogheemraadschap continue mee bezig is.

Schema: verloop participatietraject nieuw Waterbeheerprogramma
Schema: verloop participatietraject nieuw Waterbeheerprogramma

Vervolg

Om het werk aan het water goed uit te voeren, moeten we goed plannen. Dat betekent vooruit kijken, doelen stellen en onderzoek doen naar wat we kunnen bereiken met bepaalde maatregelen. Maar ook berekeningen maken om te bepalen wat die maatregelen (mogen) kosten. Het waterschapsbestuur besluit in 2021 over het Waterbeheerprogramma 2022-2027.