Dit platform wordt continu aangepast en mondt in 2021 uit in het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Welkom op het digitale platform is het nieuwe waterbeheerprogramma in wording. Op dit platform vindt u informatie over de totstandkoming van dit programma en later ook het gehele waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het najaar van 2020 een uitgebreid participatietraject georganiseerd over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang.

Veel taken die in het waterbeheerprogramma komen zijn niet nieuw. Die doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. Op de pagina Dagelijks werk kunt u lezen over de taken waar het hoogheemraadschap continue mee bezig is.
Andere dingen zijn wel nieuw of vragen een andere inzet van ons. Dit zijn de Thema's voor de toekomst. Bij deze zaken kunnen we niet meer blijven doen wat we al deden, maar is een verandering nodig. 

Talkshow 'In gesprek over het nieuwe waterbeheerprogramma'

De talkshow gaat door, volledig digitaal, op woensdagavond 20 januari 2021 om 20.00 uur. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen is de opname en uitzending van de talkshow in december niet doorgegaan. Inmiddels hebben wij het format aangepast en gaat alles digitaal. Op woensdagavond 20 januari om 20.00 uur kunt u de talkshow live volgen en meepraten in de chat. 

Meer informatie over de Talkshow volgt op dit platform. 

 

Schema: verloop participatietraject nieuw Waterbeheerprogramma
Schema: verloop participatietraject nieuw Waterbeheerprogramma

Vervolg

Om het werk aan het water goed uit te voeren, moeten we goed plannen. Dat betekent vooruit kijken, doelen stellen en onderzoek doen naar wat we kunnen bereiken met bepaalde maatregelen. Maar ook berekeningen maken om te bepalen wat die maatregelen (mogen) kosten. Het waterschapsbestuur besluit in 2021 over het Waterbeheerprogramma 2022-2027.