Samen ons gebied voorbereiden op veranderingen

Droge voeten en schoon water, daar gaan we voor. Dit doen we door te werken aan een klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer. We werken hiervoor samen met inwoners, bedrijven en overheden. Op basis van onze ambities, bevoegdheden en middelen hebben we doelen gesteld voor de periode 2022-2027. In dit WATERBEHEERPROGRAMMA kunt u hierover alles lezen.