Dit gebied bestaat uit de gemeente Zuidplas en een delen van de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Gouda. Het gebied is ruim 140 vierkante kilometer groot en het heeft ruim 100.000 inwoners. De functies in het gebied zijn divers. Zoetermeer is stedelijk gebied met ruimte voor water. In de gemeente Lansingerland en Zuidplas zijn glastuinbouwgebieden. De noordkant van het gebied heeft diverse akkerbouwgebieden en in het zuiden liggen veenweidegebieden.
Het watersysteem is complex. Het is een laaggelegen gebied (diepste punt van Nederland) met de Rotte, tochten en scheisloten. Er zijn veel verschillende waterpeilen, omdat er veel functies zijn die allemaal eigen eisen stellen aan het watersysteem.

De behoefte aan woningen, infrastructuur, waterrecreatie en natuur in dit gebied zorgt de komende jaren voor veranderingen. Een proactieve inzet van het waterschap is nodig. De woningbouw- en infrastructuuropgave vindt plaats in een complex en kwetsbaar watersysteem. De bodemopbouw en de slechte kwaliteit van grondwater vragen om voorzichtige en slimme keuzes. De waterkwaliteit in het glastuinbouw- en akkerbouwgebied is kwetsbaar. Waterrecreatie vraagt om een aantrekkelijk en bereikbaar watersysteem met een goede waterkwaliteit.

Water- en klimaatbestendig bouwen, schoon en gezond water, recreatie in, op en om water en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke thema’s om aan te werken in de gemeente Zuidplas en een delen van de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Gouda. Wij werken aan deze thema’s vanuit onze taak en voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving.