"Ik zou willen dat iedereen het plezier van de rivier kan ervaren”, start Mariëlle enthousiast. Mariëlle is onder andere van de stichting “Plezierrivier de Rotte” die de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte wil vergroten. “Vanaf de oorsprong in Moerkapelle stroomt de Rotte naar het bruisende centrum van Rotterdam. Geleidelijk verandert het landschap van prachtige natuur, naar (water)sport aders en vervolgens naar de levendigheid in de stad. Langs en op de Rotte is het echt genieten.” vervolgt Mariëlle. Waar Mariëlle met haar stichting naar streeft is een toekomstgerichte, schone, veilige en toegankelijke Rotte.  Ze begrijpt dat het hoogheemraadschap voor veiligheid en het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rotte zorgt, maar benadrukt dat de Rotte ook andere functies vervult zoals recreatie.

“Zwemmen, varen, kanoën, vissen, picknicken, fietsen en wandelen, er gebeurt van alles in en om de Rotte.” Toch is het hoogheemraadschap een organisatie waarmee ze nog niet veel gewerkt heeft, terwijl er veel raakvlakken zijn en veel kennis gedeeld kan worden merkt ze op. “Waterplanten zorgen voor overlast bij de recreanten, maar sinds de bijeenkomst van het hoogheemraadschap is duidelijk dat ze nodig zijn voor een goede waterkwaliteit. Als dit soort kennis gedeeld wordt begrijpen we elkaar beter en kunnen we samen tot alternatieve oplossingen komen. Het zou fijn zijn als het hoogheemraadschap die samenwerking meer op zoekt, zoals dat nu ook met het waterbeheerplan gebeurt”.

Op de vraag wat Mariëlle graag zou willen hoeft ze niet lang na te denken. “Ik wil een soort schouw uitvoeren, met alle belanghebbenden op een boot, varend op de Rotte van oorsprong tot dam. En dan samen bekijken wat kan verbeteren, door wie en op welke termijn. Hier een gezamenlijk plan van aanpak van maken dat we als communicatiemoment kunnen inzetten naar de omgeving. Zo laten we zien wat er wanneer gaat gebeuren en kunnen wij ze betrekken, medeverantwoordelijk maken en/of motiveren om bij te dragen. Pas dan zorgen we er met z’n allen voor dat de Rotte ook een plezierrivier voor iedereen blijft” eindigt Mariëlle enthousiast.