Het hoogheemraadschap bereidt zich voor op verandering van het klimaat. Deze klimaatverandering is de komende jaren de rode draad in ons werk. Door de omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat kunnen onze taken ook in de toekomst goed uitvoeren. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om meer regenwater vast te houden. Hierdoor bestrijden we de droogte, verbetert de waterkwaliteit en voorkomen we wateroverlast. Ook versterken we de dijken, omdat de zeespiegel stijgt. Het liefst koppelen we verschillende opgaven aan elkaar en maken we werk met werk.

Te veel en te weinig water

Samen met gemeentes, bedrijven en buurtbewoners zoeken we naar oplossingen voor wateroverlast en droogte. Denk aan pleinen waar te veel regenwater tijdelijk kan worden opgevangen en groene daken die water vasthouden en verkoeling bieden. We willen zoveel mogelijk regenwater vasthouden in de bodem. Elk initiatief, al is het klein, helpt. Ook sturen we, samen met bedrijven, op innovatieve bouwmethoden om water vast te houden in bebouwde omgeving. Het is belangrijk om deze maatregelen te nemen voor schoon, zoet en gezond water, waarin iedereen bij warm weer veilig kan zwemmen.

Zakkende bodem

Op veel verschillende plaatsen in het gebied daalt de bodem en daalt ook de hoogte van de dijk. Dat geldt voor het landelijke gebied in de Zuidplaspolder en de Krimpenerwaard, maar ook voor de stad Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Bodemdaling heeft niet overal dezelfde oorzaak. Ook spelen in elk gebied weer andere belangen. Zo willen agrarische bedrijven graag dat de grond droog genoeg is om te bewerken, terwijl eigenaren van huizen met houten funderingen willen dat de grond nat genoeg is om te voorkomen dat de palen gaan rotten. We moeten samen alle belangen afwegen en oplossingen ontwikkelen die voor alle bewoners acceptabel en ook toekomstbestendig zijn. Wij vinden het daarom belangrijk dat inwoners weten dat de bodem daalt en wat dit voor hen kan betekenen.

Oplossing in samenwerken

Klimaatverandering zorgt er voor dat we niet alleen naar onze eigendommen moeten kijken. Maar een heel klein deel van het gebied is van ons. Als we naar een klimaatbestendig gebied willen zijn we daarom afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld gemeenten die de openbare ruimte inrichten, maar ook private eigenaren van gronden en gebouwen. Wij zoeken daarom actief de samenwerking op. Een waterbergingsgebied, zoals de Eendragtspolder, is nodig voor onze taak, maar dit bergingsgebied biedt de maatschappij veel meer. Een prachtig gebied, waar iedereen kan sporten, recreëren en genieten van een diverse natuur en een goede waterkwaliteit.

Wij willen bijdragen aan een mooiere en fijnere plek om te leven en doen dat graag samen met inwoners en bedrijven. Wij geven graag uitleg over onze taken en wat u voor de omgeving kunt betekenen op het gebied van water. Wij werken de komende zes jaar aan: