“Elke dag draag ik met plezier bij aan veilig wonen in ons werkgebied”, antwoordt Rosemarie enthousiast op de vraag waarom ze bij het hoogheemraadschap werkt. Rosemarie van Eerten is watersysteembeheerder in het team Peilbeheer en Onderhoud Watergangen van de afdeling Watersystemen. Rosemarie zorgt samen met haar collega’s voor het dagelijks beheer en de bediening van de gemalen, afsluiters en andere kunstwerken. 

Ook houdt ze toezicht op het onderhoud van watergangen. Dit alles om te zorgen dat het juiste waterpeil gehanteerd wordt in de sloten, zodat het niet te nat en niet te droog is. Zij houdt niet alleen de processen in de gaten op de computerschermen maar doet ook haar ronde om te bekijken hoe het buiten erbij staat.

“Het juiste waterpeil is niet alleen van belang voor gebruikers zoals de agrariërs en de bewoners maar ook voor de ecologie, daarom is de kwaliteit van het water ook van belang. Zoals bij droogte laten we water via onze buren Delfland in, omdat dat water niet zout is. Het inlaten van zout water heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. En als we het al aan zien komen dat het hard gaat regenen dan zetten we de juiste gemalen alvast aan om de buien op te kunnen vangen. Ook de doorstroming van de watergangen is van belang, zodat het water het gemaal ook goed kan bereiken.” legt Rosemarie uit.

Rosemarie merkt op dat niet alleen de buien heftiger worden maar ook dat het gebied volgebouwd wordt. “De regen die voorheen op grasland viel valt nu op straten en daken en kan niet meer infiltreren. in de bodem” geeft zij aan.  “Het is daarom heel goed dat we afspraken maken met de gemeenten om daarvoor waterberging te creëren om wateroverlast te voorkomen. Zo zorgen we er samen voor dat we veilig en prettig kunnen wonen en werken in ons gebied. Ik vind het leuk dat ik iedere dag een directe bijdrage daar aan kan leveren”, eindigt Rosemarie tevreden.