We benutten energie uit het afvalwater in het zuiveringsproces. Ook passen we het beheer van oevers en dijken aan, zodat het maaisel kan worden hergebruikt. In het wegenbeheer zetten we in op hergebruik van asfalt. We hebben in kaart gebracht welke grondstoffen we gebruiken en hoe we daar beter mee om kunnen gaan. Bij alles wat we doen vragen we ons af waar het nog beter kan.

Steeds minder verbruiken, meer hergebruiken en opwekken

Richting de toekomst willen we hier verder in gaan. We willen stoffen uit ons afvalwater winnen om te hergebruiken. We willen nog meer energie opwekken, uit afvalwater, maar ook uit duurzame bronnen zoals zonne-energie. Daarnaast verlagen we ons energieverbruik. Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. We willen kringlopen sluiten, zodat het milieu en het oppervlaktewater niet langer door onze processen wordt belast.

Dit doen we om te voorkomen dat het klimaat nog sneller veranderd, en soms kunnen we daar ook nog kosten mee besparen. Daarnaast vinden we het belangrijk omdat het goed is voor de planten en dieren in onze omgeving.

Ook hierbij is samenwerking van groot belang. Afval van de één is een grondstof voor de ander. Of het nu gaat om warmte uit het water, bagger uit sloten of medicijnresten uit het riool; we gaan op zoek naar partners waarmee we kringlopen kunnen sluiten.

Onderwerpen die bij dit thema horen:

  • Schoon en gezond water
  • Toekomst agrarisch gebied
  • Biodiversiteit
  • Medicijnresten en microverontreiniging
  • Terugdringen van broeikasgasuitstoot
  • Energie
  • Circulaire economie