Dit gebied beslaat de noordoost kant van de gemeente Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel. Het gebied is ruim 80 vierkante kilometer groot en heeft meer dan 400.000 inwoners. Het centrum van Rotterdam is een stedelijk gebied en heeft veel bestrating en weinig ruimte voor water. De stedelijke gebieden erom heen, en ook Capelle aan den IJssel, zijn ruimer opgezet. Daar is meer ruimte voor groen en water, waaronder drie grote plassen.  

De maatschappelijke discussies over klimaatverandering, grondwater en funderingen, duurzaamheid en waterkwaliteit brengen uitdagingen met zich mee voor het waterbeheer in de Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Klimaatverandering heeft extra impact op dichtbebouwde gebieden met weinig water. Het gevolg is toenemende wateroverlast en afnemende waterkwaliteit. Oudere bebouwing is vaak kwetsbaar voor schommelingen in grondwaterstanden. Waterbewustzijn bij inwoners en bedrijven is belangrijk om deze uitdagingen aan te pakken. Duurzaam omgaan met energie en grondstoffen zorgt voor extra uitdagingen bij het zuiveren van afvalwater.

Klimaatadaptatie, grondwater, duurzaamheid en waterbewustzijn zijn belangrijke thema’s om aan te werken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Wij werken aan deze thema’s vanuit onze taak en voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leef- en werkomgeving.