Als er teveel water is, hoe zorgen we dan dat de aanvoer wordt beperkt? En bij een watertekort, hoe zorgen we dat er toch voldoende gezond en schoon water beschikbaar is? Welke rol speelt de afvalwaterketen daarin?

Dit zijn grote vraagstukken die uitnodigen om mee te denken. Over de manier waarop we omgaan met ons water. De invloed die dat heeft op ons landschap en de economie. De manieren waarop we ons geld inzetten en waarom. De hoeveelheid water in ons gebied bepaalt of we hier kunnen leven. Het beheer van het water is daarom van groot belang.

Waterbeheer en nieuwe uitdagingen

Het waterschap is er voor het waterbeheer. Toch kent niet iedereen het waterschap. Ondanks dat we al eeuwen lang zorgen voor droge voeten en schoon water weet lang niet iedereen wat we precies doen. Misschien omdat we ons werk goed doen? Dat blijven we natuurlijk doen. Maar de opgaven waar we voor staan kan het waterschap niet meer alleen oplossen. Die zijn te groot, te ingewikkeld en raken zoveel andere belangrijke belangen dat we waarvoor moeten samenwerken met partners. Wat we doen heeft effect op anderen, en onze ambities kunnen niet zonder anderen worden gerealiseerd. We hebben onze partners nodig.

En dat werkt twee kanten op. Het waterschap staat ook open voor ambities, plannen en verzoeken van anderen. Dit alles natuurlijk binnen onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden, dat spreekt voor zich.

Over de uitdagingen en vraagstukken die spelen gaan we in gesprek.  Open en eerlijk, goed doordacht richting de toekomst. Het waterschap dat met oog voor de belangen en gevoelens van de bewoners en bedrijven invulling geeft aan haar werk. Daar willen we naartoe.

Onderwerpen die bij dit thema horen:

  • Waterbewustzijn
  • Participatie
  • Duurzaam financieel beheer
  • Digitalisering
  • Crisisbeheersing
  • Innovatie
  • Waterrecreatie
  • Wegen