Als er te veel water is, hoe beperken we dan de aanvoer? En bij een watertekort, hoe houden we voldoende gezond en schoon water beschikbaar? Welke rol speelt de afvalwaterketen daarin?

Dit zijn grote en uitnodigende vraagstukken waarin we nadenken over hoe we omgaan met ons water. Welke invloed heeft dat op ons landschap en de economie? Hoe zetten we ons geld in en waarom? De waterhoeveelheid bepaalt of we hier kunnen leven. Het maakt het beheer van het water enorm belangrijk.

Waterbeheer midden in de samenleving

Als waterschap hebben wij, net als water dat heeft, een verbondenheid met mensen. Ons werk krijgt mede vorm door het werk en de belangen van anderen. Denk aan de opgaves van de Provincie en de gemeentes in de ruimtelijk ordening maar ook aan het leefplezier en ondernemerschap van de inwoners en bedrijven in ons gebied. Wij zijn onderdeel van de overheid als geheel en bedienen daarmee de gebruikers die hier wonen, werken en recreëren . Vanuit die verbondenheid willen we de buitenwereld meer naar binnen halen om samen aan de wateruitdagingen te werken. Dit doen wij open, eerlijk en goed doordacht.

Hoewel wij al eeuwenlang zorgen voor droge voeten en schoon water, kent niet iedereen ons. Misschien omdat we ons werk goed doen? Dat blijven we natuurlijk doen. Maar de opgaven zijn te groot, te ingewikkeld en raken zoveel andere belangrijke belangen; we kunnen het niet meer alleen oplossen. Daarom wordt het steeds belangrijker dat mensen weten wie we zijn, wat we doen en waarmee en wanneer zij kunnen bijdragen. Het vergroten van het waterbewustzijn en het versterken van de participatie zijn hierbij belangrijke pijlers. 

In de samenleving zijn er ontwikkelingen die ook onze deur niet voorbij gaan. Zo speelt de digitalisering een belangrijke rol in ons werk en passen we innovatie toe om ons werk beter en slimmer te doen. 

Het aangaan van uitdagingen en meegaan in de ontwikkelen doen we binnen kaders.  We houdende kosten van ons waterbeheer betaalbaar en blijven scherp op wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn.

Onderwerpen die bij dit thema horen:

  • Vergroten van waterbewustzijn
  • Versterken van participatie
  • Duurzaam financieel beheer
  • Digitale ontwikkeling
  • Voorbereid op calamiteiten
  • Slimmer en beter door innovatie
  • Recreatie in, op en om water
  • Veilige wegen in goede staat

Alle conceptteksten over deze onderwerpen kunt u lezen in het linker menu op deze pagina.