De hoeveelheid en kwaliteit van het water bepaalt of we hier kunnen leven. Dit maakt het beheer van water enorm belangrijk. Als er te veel water is, hoe beperken we dan het risico op wateroverlast? En bij een watertekort, hoe houden we voldoende goed water beschikbaar? En wat voor invloed heeft de verandering van het klimaat op water? Welke invloed heeft dat op ons landschap en de economie? Hoe zetten we ons geld in en waarom? Dit zijn uitdagingen en vraagstukken waarover we nadenken.

Waterbeheer midden in de samenleving

Als hoogheemraadschap hebben wij, net als water dat heeft, een verbondenheid met mensen. Ons werk krijgt mede vorm door het werk en de belangen van anderen. Denk aan de opgaves van de provincie en de gemeentes in de ruimtelijk ordening, maar ook aan het woon- en werkplezier van de inwoners en ondernemers in ons gebied. En we helpen zelfs buiten onze landsgrenzen in internationale samenwerkingsprojecten. 

Wij zijn onderdeel van de overheid als geheel en staan in dienst van de gebruikers die hier wonen, werken en recreëren. Vanuit die verbondenheid willen we de buitenwereld meer naar binnen halen om samen aan de wateruitdagingen te werken. Dit doen wij open, eerlijk en goed doordacht.

Waterbewustzijn

Hoewel wij al eeuwenlang zorgen voor droge voeten en schoon water, kent niet iedereen ons. Misschien omdat we ons werk goed doen? Dat blijven we natuurlijk doen. Maar de opgaven zijn te groot, te ingewikkeld en raken zoveel andere belangrijke belangen; we kunnen het niet meer alleen oplossen. Daarom wordt het steeds belangrijker dat mensen weten wie we zijn, wat we doen en waarmee en wanneer zij kunnen bijdragen. Het vergroten van het waterbewustzijn en het versterken van de participatie zijn hierbij belangrijke pijlers. 

Digitalisering en innovatie

In de samenleving zijn er ontwikkelingen die ook onze deur niet voorbij gaan. Zo speelt de digitalisering een belangrijke rol in ons werk en passen we innovatie toe om ons werk beter en slimmer te doen.

Het aangaan van uitdagingen en meegaan in de ontwikkelen doen we binnen kaders. We houden de kosten van ons waterbeheer betaalbaar en blijven scherp op wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn.

Onderwerpen die bij dit thema horen: