“Hoe zorgen wij ervoor dat de dijken voor iedereen zijn?”, denkt Bertus Harte hard op. Bertus is teamleider realisatie bij afdeling Waterkeringen en Wegen. Voor Bertus maakt dit de verhouding tussen de overheid en de omgeving juist interessant en hij stelt zich de vraag “hoe draag je als hoogheemraadschap zorg voor het maatschappelijk belang en heb je tegelijk oog voor individuele belangen van directe omwonenden?” 
Er is geen hapklare oplossing maar in dialoog blijven met je omgeving is wel een voorwaarde volgens Bertus. Hij geeft aan dat het begrijpelijk is dat het niet altijd fijn is dat je tuin overhoop moet voor een dijkversterking. 

De uitdaging volgens hem is de dijk niet alleen vanuit waterveiligheid te benaderen maar ook vanuit de andere functies die de dijk vervult in de leefomgeving. Bewoners zien de dijken niet alleen als een waterkering maar ook als iets wat ze gebruiken en waar ze van kunnen genieten. Zoals een ontsluitingsweg, een onderdeel van het hardlooprondje of uitzicht vanuit je woonkamer.

Een andere uitdaging voor Bertus is als hoogheemraadschap mee te bewegen met de veranderingen van de omgeving. Het hoogheemraadschap zorgt al eeuwen lang voor droge voeten en schoon water, en doordat de wereld veranderd staat het hoogheemraadschap voor steeds weer nieuwe uitdagingen. “Niet alleen wij hebben een rol, bedrijven en bewoners hebben ook hun verantwoordelijkheid”, geeft Bertus aan. “Minder tegels in de tuin en meer vergroenen heeft al effect om water vast te kunnen houden en kunnen een positieve werking op het tegengaan van droogte hebben. Of als vrijwilliger in onze dijkbewaking en ga je mee helpen om dijkinspecties uit te voeren bij droogte of bij hoogte water en storm. We hebben elkaar nodig om ons gebied veilig en bewoonbaar te houden”. Voor het hoogheemraadschap is het vergroten van de bewustwording en het actief betrekken van de omgeving een mooie uitdaging voor de komende periode geeft Bertus aan. “Dit alles zorgt er ook voor dat de dijken voor iedereen zijn” eindigt Bertus.