Ambitie

Een watervriendelijke groene leef- en werkomgeving die extreem weer goed kan verwerken.

Visie

Zoals we al zeiden: het klimaat verandert. Steeds vaker staan straten blank en loopt het watersysteem vol tijdens of na een hevige regenbui. Er valt te veel regen om op tijd af te voeren of liever nog: vast te houden. Want in droge en warme perioden hebben we het water hard nodig voor bomen en planten die verkoeling brengen en bijdragen aan de leefbaarheid van de steden en dorpen.

We geven het goede voorbeeld, maar de belangen en afwegingen zijn groot. We kunnen het niet alleen. Samen met gemeenten, provincie, bewoners, ondernemers, woningcorporaties, instellingen en organisaties werken we aan een watervriendelijke en groene leef- en werkomgeving die is voorbereid op de klimaatverandering.

Situatiebeschrijving

In Nederland zijn we gewend aan regen en plassen, maar droogte en hitte kennen we minder goed. Meer groen en water in de stad en minder betegelde straten en tuinen werkt als een spons. Het zorgt voor robuuste en klimaatbestendige steden en dorpen. Regenwater dat valt, moeten we vasthouden en spaarzaam gebruiken. Veel mensen weten nog niet wat zij zelf kunnen doen om de omgeving klimaatbestendiger te maken.

Water gebruiken waar het valt

Grote delen van de steden, dorpen en glastuinbouwgebieden zijn verhard (bestrating, daken of glas). Zonder maatregelen stroomt het water via sloten en riolen razendsnel het gebied uit.

Regenwater houden we graag vast in de bodem, in opslagtanks, in regentonnen of op daken, zodat het langer beschikbaar blijft voor droge perioden.

In Rotterdam en elders liggen op een aantal plaatsen waterpasserende straatstenen. Wij stimuleren het breed toepassen van dergelijke technieken. Zo blijft dit water langer beschikbaar voor bomen en planten, wordt het riool en de afvalwaterzuivering ontlast en komt straatvuil niet direct in het oppervlaktewater.

Waterdoorlatende tegel van bagger

Het hoogheemraadschap werkt samen met de startup Waterweg aan een nieuwe versie van de circulaire baggertegel. Een tegel die is gemaakt van bagger dat wij uit onze sloten halen.

Nieuw bij deze innovatie is, dat we geen (vervuilend) cement meer nodig hebben als bindmiddel. We zijn op zoek naar een alternatief bindmiddel uit bijvoorbeeld maaisel. Ook wordt de nieuwe tegel waterdoorlatend gemaakt zodat regen naar de grond kan vloeien. Een mooie circulaire en duurzame innovatie!

Baggertegel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidieregeling Klimaat en ruimte

De steden en dorpen klimaatbestendig maken kunnen we niet alleen. We hebben hulp nodig van alle grond- en gebouweigenaren en gebruikers om de juiste maatregelen op de juiste plekken te nemen. Het begint met het informeren van de eigenaren over de mogelijkheden om water vast te houden en voorbeelden tonen wat ze zelf kunnen doen

Ook bieden we met de subsidie voor klimaatmaatregelen een financiële bijdrage aan. Deze subsidie kunnen bewoners, particuliere partijen en maatschappelijke organisaties inzetten voor het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Jaarlijks evalueren we of de budgetten overeenkomen met de aanvragen.

Eigen terreinen en objecten zijn groen en klimaatbestendig ingericht

We streven naar een klimaatbestendige en groenere leef- en werkomgeving, want die is goed voor het waterbeheer, de natuur en de mens. Eigen objecten, zoals waterkeringen, bermen en oevers willen we groen inrichten en duurzaam beheren. Zo tonen we anderen het belang. We maken met gemeenten, organisaties, bewoners en ondernemers steden, dorpen en buitengebieden groener. Dat versterkt de biodiversiteit, natuur, recreatie en leefbaarheid.

Verdere informatie

Een watervriendelijke leef- en werkomgeving, voorbereid is op klimaatverandering, is een van de thema’s die valt onder klimaatadaptatie. Het onderwerp staat in het programma Klimaat en Ruimte.

  1. Opgave: We adviseren en stimuleren de gemeenten en terreineigenaren om regenwater te gebruiken waar het valt.
  2. Doel: De subsidieregeling Klimaat en ruimte voor vergroening en wateropvang gebruiken we volledig.
  3. Doel: Eigen objecten zijn groen en klimaatbestendig ingericht, ook als voorbeeld voor onze omgeving.