Ambitie

Het waterschap heeft een adequate en geoefende crisisorganisatie, is goed voorbereid om burgers en bedrijven in het gebied te beschermen en is een betrouwbare crisispartner.

Visie

We treden bij (mogelijke) crises daadkrachtig en doelgericht op. Daarbij beperken we zoveel mogelijk de gevolgen voor de omgeving en de organisatie. We hebben oog voor de nieuwe dreigingen die op ons af komen. We bereiden ons goed voor en we leren van de uitkomsten. We willen als een (veer)krachtig crisispartner in de veiligheidsregio gezien en betrokken worden.

Situatiebeschrijving

We kennen veel verschillende dreigingen, zoals overstroming als gevolg van klimaatverandering, cybercrime en een pandemie. Maar ook nieuwe dreigingen, die voortkomen uit technologische ontwikkelingen en beïnvloeding door nepnieuws.

Verschillende disciplines komen samen

Crises houden zich niet aan grenzen van landen, veiligheidsregio’s en beheergebieden. Ze duren steeds langer en zijn grilliger. Meer en meer zijn veel verschillende disciplines nodig om een crisis te beheersen of af te wenden. Het effect op bewoners en bedrijven en hun zelfredzaamheid en participatie (bv. de dijkwacht) wordt steeds groter. Een watercrisis is geen zuiver operationele wateraangelegenheid meer. Communicatie en samenwerking is noodzakelijk voor succesvolle crisisbeheersing. Het is belangrijk dat we als een (veer)krachtige crisispartner worden gezien: kundig, zelfbewust en voorspelbaar. Crisisbeheersing is nooit af. Daar blijven we aan werken zodat we goed voorbereid zijn

Lerende organisatie

Na elke crisissituatie en oefening is terugkijken en evalueren belangrijk. Zo kunnen we met de hele organisatie continu lerend verbeteren.

  1. Opgave: Na elke crisissituatie en oefening is terugkijken en evalueren belangrijk. Zo kunnen we met de hele organisatie continu lerend verbeteren.