Ambitie

Adequate crisisbeheersing om bewoners te beschermen en de eigen organisatie en crisispartners goed voor te bereiden.

Visie

We treden bij (mogelijke) crises daadkrachtig en doelgericht op en beperken zoveel mogelijk de gevolgen voor de omgeving en de organisatie. We bereiden ons voor en we leren van de uitkomsten. We vinden het belangrijk om volwaardig partner te zijn in o.a. de Veiligheidsregio. Crisispartners zien ons als een (veer)krachtige partner.

Situatiebeschrijving

Waar bij het ontstaan van de eerste waterschappen overstroming als voornaamste dreiging gold, kennen we tegenwoordig een breed palet dreigingen. Denk aan klimaatverandering, cyberveiligheid en pandemie.  Maar ook nieuwe dreigingen, die voortkomen uit toekomstige technologieën en beïnvloeding door nepnieuws, werpen hun schaduw vooruit.

Verschillende disciplines komen samen

Crises houden zich niet aan grenzen van landen, veiligheidsregio’s en beheergebieden. Ze hebben ook steeds vaker een langdurig en grillig karakter. Steeds vaker zijn veel verschillende disciplines nodig om een crisis te kunnen beheersen of afwenden. De tijd dat een watercrisis een zuiver operationele water aangelegenheid was is voorbij. Eenduidige en betrouwbare communicatie is van steeds groter belang. Samenwerking is daarom essentieel voor succesvolle crisisbeheersing. Het is belangrijk dat het waterschap als een (veer)krachtig crisispartner wordt gezien: kundig, zelfbewust en voorspelbaar. Crisisbeheersing is nooit af. Daar blijven we aan werken om goed voorbereid te zijn.

Lerende organisatie

Na elke crisissituatie in het belangrijk om terug te kijken en te evalueren. Op de manier kunnen we continu lerend verbeteren. Hier doet de hele organisatie aan mee.