Ambitie

Het hoogheemraadschap innoveert en straalt dat uit. Innovatie is een integraal onderdeel van ons werk gericht op toekomstgericht en efficiënt waterbeheer.

Visie

We leven in een wereld waar technologie een belangrijke rol speelt. Smartphones, tablets, slimme camera’s, sensoren, drones en satellieten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bovendien wordt technologie steeds kleiner, slimmer en goedkoper. We maken dankbaar gebruik van deze innovaties. Dit om het waterbeheer in ons gebied nóg beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Niet alleen met techniek, maar ook met onze samenwerking met inwoners, bedrijven en startups zoeken we naar innovatie.

Innovaties maken het voor ons mogelijk om vooruit te kijken en vroegtijdig in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Innovaties zijn integraal onderdeel van ons werk en helpen ons onze taken, ons dagelijks werk beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaat ruimte om de nieuwe uitdagingen zowel technisch als financieel aan te kunnen. Creativiteit en experimenten staan daarmee in dienst van het uitvoeren van onze werk.

Waar staan we?

Ons waterbeheer gaat al velen eeuwen terug en waterschappen worden alom gezien als een betrouwbare en deskundige overheid. Maar door klimaatverandering komen er ook flinke nieuwe uitdagingen op ons af. Met nieuwe methoden en technieken kunnen we onze werkwijzen en organisatie zo aanpassen dat we beter kunnen reageren op toekomstige veranderingen. Dit noemen we innoveren en dat doen we al jaren. Door de voortrazende technologische ontwikkeling en de klimaatverandering moeten we innovatie structureel vastleggen in onze werkwijzen. Daarbij hoort ook inzet van menskracht.

Optimaliseren van ons waterbeheer

De laatste decennia ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Met nieuwe meetapparatuur verzamelen we heel veel data over ons gebied. Met onze nieuwe droneboot meten we snel en nauwkeurig de diepte van onze sloten.  Ook kunnen we met een 360° camera ons watersysteem in beeld brengen, wat ons helpt bij bijvoorbeeld het opsporen van lozingen. Door het onderling koppelen van deze data en meetgegevens kunnen we eenvoudiger inspelen op de nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie. Door deze technieken kunnen we met alle naderende veranderingen toch op ons dagelijkse werk, onze taken, betrouwbaar blijven uitvoeren. We kunnen ontwikkelingen beter voorspellen en we kunnen resultaten beter analyseren.

POND – energie uit microben in het water

Hoe mooi zou het zijn als we energie uit de microben in het water kunnen genereren en daar een lampje op kunnen laten branden. Op basis van de kleur van het lampje is ook te zien wat de kwaliteit van het water is. Dit is mogelijk met het innovatieve project POND! waar het hoogheemraadschap samen met de gemeente Rotterdam en waterschap De Dommel aan meewerkt.

Een innovatie die ons kan helpen met waterkwaliteitsmonitoring en ook nog eens energie kunnen opwekken.  

Impressie hoe water en energie tot de verbeelding kunnen spreken (bron: POND)

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie, een zaak van overheid en markt

We werken nauw samen met andere waterschappen, partners en andere overheden. Met startups of bestaande innovatieve bedrijven verkennen we nieuwe mogelijkheden. Zo doen we mee met de jaarlijkse Circular Challenge van Blue City. In de landelijke en regionale platforms denken we mee met innovaties rondom digitalisering, klimaatverandering, duurzaamheid en circulaire economie. We zijn actief partner van VPDelta, met Diergaarde Blijdorp als proeftuin voor onderzoek en testlocatie voor innovatieve oplossingen.

Verdere informatie

Via het digitale platform www.winnovatie.nl werken we samen met betrokkenen in ons gebied en collega-waterschappen. We dagen anderen uit met slimme ideeën te komen. Dat kunnen inwoners, bedrijven, studenten of andere organisaties zijn.

Van kennisplatforms zoals Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) maken we gebruik voor innovatief wetenschappelijk onderzoek. Daarbij krijgen we ondersteuning van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

  1. Opgave: We spelen in op nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie door nieuwe technieken data en meetgegevens aan elkaar te koppelen
  2. Opgave: Nieuwe technieken zetten we in om, met alle naderende veranderingen, onze taken betrouwbaar te kunnen blijven uitvoeren, zo kunnen we data beter benutten en de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen beter voorspellen.

Samenwerking met Blue City

Het hoogheemraadschap doet regelmatig mee aan de jaarlijkse circular challenge van Blue City. In 2021 deden we mee aan de special Water editie van de circular challenge. We trekken samen op met de voorlopers van de circulaire economie, op zoek naar het waardevol maken van onze afvalstromen.  

Vanuit de Rotterdamse samenwerking RoSA participeren we aan de ontwikkeling van een proefinstallatie bij Blue City. De proef is gericht op het lokaal en circulair verwerken van (afval)waterstromen. We verkennen hoe we gezuiverd afvalwater opnieuw kunnen gebruiken en meststoffen kunnen terugwinnen voor lokaal hergebruik.