Ambitie

Het waterschap innoveert en straalt dat uit.

Visie

We leven in een wereld waar technologie een belangrijke rol in ons leven speelt. Smartphones, tablets, slimme camera’s, sensoren, drones en satellieten zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Bovendien wordt technologie steeds kleiner, slimmer en goedkoper. Als waterschap maken dankbaar gebruik van deze innovaties. Dit om het waterbeheer in ons gebied nóg beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Niet alleen met techniek, maar ook onze manier van samenwerken met bewoners, bedrijven en start-ups zoeken we naar innovatie.

Innovaties maken het voor ons mogelijk om vooruit te kijken en in een vroeg stadium in te spelen op bijvoorbeeld klimaatverandering, biodiversiteit, circulaire economie en andere ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Innovaties helpen ons onze taken, ons dagelijks werk beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaat ruimte om de nieuwe uitdagingen zowel technisch als financieel aan te kunnen. Creativiteit en experimenteren staan daarmee in dienst van het uitvoeren van onze werk.

Waar staan we?

Ons waterbeheer gaat al velen eeuwen terug en waterschappen worden alom gezien als een betrouwbare en deskundige overheid. Maar door klimaatverandering komen er ook flinke nieuwe uitdagingen op de waterschappen af. Door nieuwe methoden en technieken te gebruiken kunnen we werkwijzen en organisatie zo aanpassen dat we beter toegerust zijn op toekomstige veranderingen. Dit noemen we innovatie. Innovatie is niets nieuws. Dat doen we al jaren. Het is wel nieuw dat door de voortrazende technologische ontwikkeling en de grote vraagstukken als gevolg van klimaatverandering wel innovatie structureel moeten verankeren in onze werkwijzen. Daarbij hoort structurele aandacht  voor innovatie en inzet van menskracht.

Optimaliseren van ons waterbeheer

De laatste decennia ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Met nieuwe meetapparatuur verzamelen we heel veel data over ons beheergebied. Door het onderling koppelen van technische data en meetgegevens kunnen we gemakkelijker inspelen op de nieuwe vraagstukken die opkomen bij verduurzaming, klimaatverandering en circulaire economie. De technieken stellen ons in staat om met alle veranderingen die er aan komen, toch op een betrouwbare manier ons dagelijkse werk, onze taken, te blijven uitvoeren. We kunnen ontwikkelingen beter voorspellen, we kunnen resultaten beter analyseren.

Innovatie, een zaak van overheid en markt

We werken nauw samen met andere waterschappen, partners en andere overheden. Met start-ups of bestaande innovatieve bedrijven verkennen we nieuwe mogelijkheden. In de landelijke en regionale platforms denken we mee met innovaties op gebied van digitalisering, klimaatverandering, duurzaamheid en circulaire economie.

Verdere informatie

Via het digitale platform www.winnovatie.nl werken we samen met belanghebbenden in ons gebied en collega waterschappen. We dagen anderen uit om met slimme ideeën te komen. Dat kunnen inwoners zijn, bedrijven, studenten of andere organisaties.

Kennisplatforms zoals Stowa worden benut voor innovatief wetenschappelijk onderzoek, daarbij ondersteund door de Nederlands Waterschapsbank (NWB).