Ambitie

Het hoogheemraadschap innoveert en straalt dat uit. Innovatie is een integraal onderdeel van ons werk gericht op toekomstgericht en efficiënt waterbeheer.

Visie

We leven in een wereld waar technologie een belangrijke rol speelt. Smartphones, tablets, slimme camera’s, sensoren, drones en satellieten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bovendien wordt technologie steeds kleiner, slimmer en goedkoper. We maken dankbaar gebruik van deze innovaties. Dit om het waterbeheer in ons gebied nóg beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Niet alleen met techniek, maar ook met onze samenwerking met inwoners, bedrijven en startups zoeken we naar innovatie.

Innovaties maken het voor ons mogelijk om vooruit te kijken en vroegtijdig in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Innovaties zijn integraal onderdeel van ons werk en helpen ons onze taken, ons dagelijks werk beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaat ruimte om de nieuwe uitdagingen zowel technisch als financieel aan te kunnen. Creativiteit en experimenten staan daarmee in dienst van het uitvoeren van onze werk.

Waar staan we?

Ons waterbeheer gaat al velen eeuwen terug en waterschappen worden alom gezien als een betrouwbare en deskundige overheid. Maar door klimaatverandering komen er ook flinke nieuwe uitdagingen op ons af. Met nieuwe methoden en technieken kunnen we onze werkwijzen en organisatie zo aanpassen dat we beter kunnen reageren op toekomstige veranderingen. Dit noemen we innoveren en dat doen we al jaren. Door de voortrazende technologische ontwikkeling en de klimaatverandering moeten we innovatie structureel vastleggen in onze werkwijzen. Daarbij hoort ook inzet van menskracht.

Optimaliseren van ons waterbeheer

De laatste decennia ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Met nieuwe meetapparatuur verzamelen we heel veel data over ons gebied. Met onze nieuwe droneboot meten we snel en nauwkeurig de diepte van onze sloten.  Ook kunnen we met een 360° camera ons watersysteem in beeld brengen, wat ons helpt bij bijvoorbeeld het opsporen van lozingen. Door het onderling koppelen van deze data en meetgegevens kunnen we eenvoudiger inspelen op de nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie. Door deze technieken kunnen we met alle naderende veranderingen toch op ons dagelijkse werk, onze taken, betrouwbaar blijven uitvoeren. We kunnen ontwikkelingen beter voorspellen en we kunnen resultaten beter analyseren.

Waterdoorlatende baggertegel

Het hoogheemraadschap werkt samen met de startup Waterweg aan een nieuwe versie van de circulaire baggertegel. Een tegel die is gemaakt van bagger dat wij uit onze sloten halen. Nieuw bij deze innovatie is, dat we geen (vervuilend) cement meer nodig hebben als bindmiddel. We zijn op zoek naar een alternatief bindmiddel uit bijvoorbeeld maaisel. Ook wordt de nieuwe tegel waterdoorlatend gemaakt zodat regen naar de grond kan vloeien. Een mooie circulaire en duurzame innovatie!

Innovatie, een zaak van overheid en markt

We werken nauw samen met andere waterschappen, partners en andere overheden. Met startups of bestaande innovatieve bedrijven verkennen we nieuwe mogelijkheden. Zo doen we mee met de jaarlijkse Circular Challenge van Blue City. In de landelijke en regionale platforms denken we mee met innovaties rondom digitalisering, klimaatverandering, duurzaamheid en circulaire economie. We zijn actief partner van VPDelta, met Diergaarde Blijdorp als proeftuin voor onderzoek en testlocatie voor innovatieve oplossingen.

Verdere informatie

Via het digitale platform www.winnovatie.nl werken we samen met betrokkenen in ons gebied en collega-waterschappen. We dagen anderen uit met slimme ideeën te komen. Dat kunnen inwoners, bedrijven, studenten of andere organisaties zijn.

Van kennisplatforms zoals Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) maken we gebruik voor innovatief wetenschappelijk onderzoek. Daarbij krijgen we ondersteuning van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

  1. Opgave: We spelen in op nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie door nieuwe technieken data en meetgegevens aan elkaar te koppelen
  2. Opgave: Nieuwe technieken zetten we in om, met alle naderende veranderingen, onze taken betrouwbaar te kunnen blijven uitvoeren, zo kunnen we data beter benutten en de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen beter voorspellen.