Ambitie

Een energieneutraal hoogheemraadschap in 2030.

Visie

Samen met onze ketenpartner(s) werken we toe naar een volledig energieneutraal hoogheemraadschap. In 2025 kunnen we dat bereiken, maar dan inclusief de opbrengst van de ketenpartners. We produceren op dat moment evenveel energie als dat we verbruiken. Hiermee dragen wij bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen en dus ook aan vermindering van CO₂-uitstoot. In 2030 zijn wij vervolgens energieneutraal, maar dan zonder de hulp van ketenpartners. Vanaf 2025 is de energie die we verbruiken volledig van hernieuwbare oorsprong.

Situatiebeschrijving

Waterschappen verbruiken veel energie, in het bijzonder elektriciteit. Bij de productie hiervan worden nog steeds fossiele brandstoffen verbruikt. Hierbij komt CO₂ vrij en dat zorgt voor opwarming van de aarde. Wij zullen altijd energie verbruiken in onze processen, maar we compenseren dit door eenzelfde hoeveelheid energie op te wekken. Ook investeren wij in nieuwe installaties om minder energie te verbruiken. De kost gaat hier voor de baat uit. Minder energie verbruiken en meer opwekken levert ons geld op doordat we minder elektriciteit hoeven in te kopen. In 2020 waren we voor 67% energieneutraal (in 2019 63%).

Energie besparen

Energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Wij gaan energie besparen door efficiënter te werken: hetzelfde werk met minder inzet van energie. Dit doen we door oude machines te vervangen door nieuwe energiezuiniger modellen. Ook vragen we bij nieuwe projecten aandacht voor het verbruik van energie. De energie die we nog verbruiken is van hernieuwbare oorsprong. De geformuleerde doelstelling is bij gelijkblijvende omstandigheden, dus zonder rekening te houden met eventuele aanvullende eisen over de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater, of meer vuillast door sterke bevolkingsgroei in ons gebied.

Energie opwekken

De energie die we na besparing nog wel verbruiken, wekken we zoveel mogelijk zelf op. Binnen ons eigen werk: bijvoorbeeld biogas op de awzi Kralingseveer, elektriciteit bij het gemaal Krimpenerwaard en de inzet van zonnepanelen in ons gehele gebied. Verder werken wij proactief mee aan projecten van aquathermie en stellen we bijvoorbeeld restwarmte uit het gezuiverde afvalwater ter beschikking. Wij zijn bereid te onderzoeken waar eigen gronden en assets – in samenwerking met derden – ingezet kunnen worden voor de energietransitie, mits dit past binnen de randvoorwaarden van het waarborgen van (veilig) waterbeheer. Ook onze ketenpartner HVC wekt veel energie voor ons op. Als we alles bij elkaar optellen, zijn we in 2025 energieneutraal. Het doel voor 2030 is dat we alle energie zelf opwekken en niet meer afhankelijk zijn van ketenpartner(s).

Energie in balans

Verbruik en opwek van energie is niet altijd in balans. Soms verbruik je veel en is er geen energieopwekking. Of andersom. Om toch energieneutraal te worden moet je of energie opslaan of terug leveren aan het distributienet. We gaan onderzoeken welke van deze twee alternatieven het beste voor ons en voor de samenleving is. Innovatie is voor dit onderdeel de sleutel tot succes.

  1. Doel: We besparen - bij gelijkblijvende waterschapstaken - binnen de planperiode minimaal 3.250 MWh. 
  2. Doel: We onderzoeken en vergroten de productie van hernieuwbare energie binnen de planperiode met minimaal 5.000 MWh. 
  3. Doel: We gebruiken in 2025 alleen energie van hernieuwbare oorsprong.

Cijfers vergelijken

De 3.250 MWh die wij willen besparen is te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.200 gemiddelde huishoudens. De 5.000 MWh aan energie die wij extra willen opwekken is ongeveer net zo veel als het energieverbruik van 1.800 gemiddelde huishoudens.