Ambitie

Een energieneutraal waterschap in 2030.

Visie

Samen met onze ketenpartners werken wij toe naar een volledig energieneutraal waterschap. In 2025 kunnen we dat bereiken, maar dan rekenen we daarin de opbrengst van de ketenpartners mee. We produceren dan evenveel energie als dat we verbruiken bij de uitoefening van onze taken. Hiermee dragen wij bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen en hiermee dus ook aan een vermindering van de uitstoot van CO2. In 2030 zijn wij vervolgens energieneutraal, maar dan zonder de hulp van ketenpartners. Vanaf 2025 is de energie die we verbruiken volledig van hernieuwbare oorsprong.

Situatiebeschrijving

Waterschappen verbruiken veel energie, in het bijzonder elektriciteit. Bij de productie hiervan worden nog steeds fossiele brandstoffen verbruikt. Hierbij komt CO2 vrij wat zorgt voor de opwarming van de aarde. Wij zullen altijd energie verbruiken in haar processen maar compenseert dit door eenzelfde hoeveelheid energie op te wekken. Ook investeren wij in nieuwe installaties om minder energie te verbruiken. In 2020 was het hoogheemraadschap voor 67%(voorlopige cijfers!) energieneutraal (in 2019: 63%).

Energie besparen

Energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Wij gaan energie besparen door efficiënter te werken: hetzelfde werk maar met minder inzet van energie. Dit doen we door oude machines te vervangen door nieuwe energiezuiniger modellen. Ook vragen we bij nieuwe projecten aandacht voor het verbruik van energie. De energie die we nog verbruiken is van hernieuwbare oorsprong. De doelstelling die we formuleren is bij gelijkblijvende omstandigheden, dus zonder rekening te houden met eventuele aanvullende eisen ten aanzien van de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater of meer vuillast door sterke bevolkingsgroei in ons beheergebied.

Energie opwekken

De energie die we na besparing nog wel verbruiken wekken we zoveel als mogelijk zelf op. Dit kan binnen onze eigen werk: bijvoorbeeld biogas op de afvalwaterzuivering Kralingseveer,  elektriciteit bij het gemaal Krimpenerwaard en de inzet van zonnepanelen in ons gehele gebied. Ook onze ketenpartner HVC wekt veel energie voor ons op. Als we alles bij elkaar optellen zijn we in 2025 energieneutraal. Het doel voor 2030 is dat het hoogheemraadschap alles zelf opwekt en niet meer afhankelijk is van ketenpartner(s).

Energie in balans

Verbruik en opwek van energie is niet altijd in balans. Soms verbruik je veel en is er geen opwek van energie. Of andersom. Om toch energieneutraal te worden moet je of energie opslaan of terug leveren aan het distributienet. We gaan onderzoeken welke van deze twee alternatieven het beste is voor ons en voor de samenleving.

  1. Doel: Het waterschap bespaart -bij gelijkblijvende zuiveringstaken- binnen de planperiode 3.250 MWh
  2. Doel: Het waterschap onderzoekt en vergroot de productie van hernieuwbare energie binnen de planperiode met 5.000 MWh.
  3. Doel: Het waterschap gebruikt in 2025 alleen energie van hernieuwbare oorsprong