Bekijk de talkshow terug

In het najaar van 2020 is een uitgebreid participatietraject georganiseerd over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang. Tijdens de talkshow spraken wij met deelnemers inhoudelijk experts en onze dijkgraaf over de opbrengst van dit traject.

HET VERVOLG

Alle informatie die wij hebben gekregen, gaan wij verwerken. Halverwege 2021 wordt het gepresenteerd aan u en ons bestuur om erop te reageren. Het waterschapsbestuur besluit eind 2021 definitief over het Waterbeheerprogramma 2022-2027.