Op woensdagavond 20 januari 2021 was de talkshow over het waterbeheerprogramma. Deze talkshow was het sluitstuk van het participatietraject voor het nieuwe waterbeheerprogramma van het waterschap. We gaan in gesprek met deelnemers en experts over het verloop en de resultaten van deze participatie. Ook spreken we met dijkgraaf Toon van der Klugt over het vervolg van dit proces.

De uitzending terugkijken? Dat kan hieronder.

Tijdens de talkshow hebben we de volgende onderwerpen besproken:

Ronde 1
In de eerste ronde gaan we in gesprek met deelnemers aan de participatie-bijeenkomsten. De vragen die we onder andere gaan stellen: Wat motiveerde je om deel te nemen? Wat was je ervaring met de gesprekken? Welke thema’s heb je ingebracht en waarom zijn die belangrijk voor jou?
Onze gasten deze avonden zijn 
Pim Boer, Mariëlle van den Berge en Jos Boontjes.

Ronde 2
In de tweede ronde komen de waterexperts van het waterschap aan het woord. We praten met hen over vragen als: Wat viel jullie op in de gesprekken? Welke dilemma’s leidden tot veel discussie? Waarom? Wat kregen jullie nog meer mee voor het Waterbeheerprogramma?

Intermezzo
Voor we over gaan naar een gesprek met de dijkgraaf draagt André de Baerdemaeker een column voor. Hij is ecoloog bij Bureau Stadsnatuur en onderzoekt Rotterdamse levensvormen. Lees eerdere columns van hem bij Vers Beton.

Afsluiting
In een afsluitend gesprek met dijkgraaf Toon van der Klugt vragen we onder andere: Waarom vond het waterschap het belangrijk om dit participatietraject te organiseren? Hoe hebben jullie je aangepast aan corona? Waarom belangrijk om dit proces wel door te laten gaan? Wat gaat er gebeuren met de resultaten van alle gesprekken en hoe kunnen mensen betrokken blijven?