“En elke zuiveringsinstallatie is er een”, vertelt Sander Russchenberg, een van de specialisten die zich bezig houdt met de biologische processen van de afdeling afvalwaterketen. Op een afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn verschillende specialisten aan het werk. Specialisten die het onderhoudt doen om de machines met al hun elektrotechnische en mechanische onderdelen draaiende te houden, en de specialisten die de biologische processen in de gaten houden en bijsturen.

Het hoogheemraadschap heeft 9 afvalwaterzuiveringsinstallaties met de daarbij behorende transportsystemen binnen haar beheergebied.

Het huishoudelijk afvalwater is alles wat door het toilet, douches, keuken en afvoerputjes via de riolering naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie terecht komt. Dit afvalwater bevat verschillende bacteriën, zoals E-coli en andere ziektekiemen die ziekten kunnen veroorzaken. “We zuiveren het afvalwater dusdanig dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving en terug in de rivier kan, zonder dat er iemand ziek van wordt en dode vissen naar boven komen drijven” vertelt Sander. “Elke zuiveringsinstallatie is anders, dit komt door dat de samenstelling van afvalwater in elk gebied anders is. Ook is het afhankelijk van het weer en de seizoenen om het zuiveren van afvalwater draaiende te houden. Soms hebben we een calamiteit, bijvoorbeeld een persleidingbreuk.. Dan werken we met collega’s van de verschillende teams nauw samen om er met elkaar voor te zorgen dat het afvalwater niet via riooloverstorten in de sloot terecht komt en voor dode vissen en erger kan zorgen, maar richting de zuivering gaat waar het hoort. Tot nu toe lukt het ons binnen 8 uur, en daar ben ik er eigenlijk wel trots op” vervolgt Sander.

Een andere uitdaging is te voldoen aan de strenger wordende en veranderende wet- en regelgeving zoals nieuwe stoffen die niet in het milieu terecht mogen komen. “Hierdoor moeten we onze processen aanpassen. We passen ook technieken toe waarmee we zuiniger zijn met energieverbruik, wat weer scheelt in ieders portemonnee. Momenteel zijn we in staat, dat we naast het zuiveren van afvalwater ook grondstoffen eruit te kunnen halen. Het zou mooi zijn als we er in de toekomst drinkwater van kunnen maken. Het is eigenlijk werken in een groot laboratorium dat nooit af is, met steeds nieuwe en interessante uitdagingen.” eindigt Sander tevreden.