Barend Meerkerk, van PPP Agro Advies, werkt als onafhankelijk adviseur dagelijks met melkveehouders, onderzoeksinstellingen en overheden om antwoorden op deze vraag te vinden.

Barend adviseert veehouders hoe ze in kunnen spelen op de wet- en regelgeving en gebruik kunnen maken van de nieuwste inzichten in hun bedrijfsvoering. 

“Steeds vaker gaat het daarbij over bodemdaling en waterkwaliteit.” geeft Barend aan. Als voorbeeld vertelt hij hoe hij samen met het hoogheemraadschap en 80 melkveehouders in de Krimpenerwaard bekijkt hoe de bemesting op het land verminderd zou kunnen worden zonder dat het ten koste gaat van de gewas opbrengst. “Het minder bemesten zorgt voor minder afspoeling naar de sloten wat gunstig is voor de waterkwaliteit. De melkveehouders moeten er ook in geloven, daarom maak ik gebruik van wetenschappelijke kennis en vertaal het naar praktische adviezen. De boeren willen graag dat de koeien uit de sloot kunnen drinken.” vervolgt hij. Barend heeft een sterke binding met de Krimpenerwaard, hij is er geboren en getogen. Het vak melkveehouder zit al generaties lang in de familie, daarom weet hij ook wat de melkveehouders bezighoudt. “Om de waterkwaliteit te verbeteren moet het collectief worden opgepakt, met 1 melkveehouder bereik je dat niet. In de Krimpenerwaard zijn er veehouders die dit willen uitproberen, en hun ervaringen willen delen in studiegroepen. Het is een kwestie van lange adem”. vult hij aan.

“Het toekomstbestendig maken van de sector melkveehouderij in West Nederland, dat is wat ik nastreef. Met een positieve benadering tussen het hoogheemraadschap en de melkveehouderij is er al veel bereikt. Het is ook goed om te laten zien en te vertellen wat er goed gaat, voor mij is het glas altijd half vol.” eindigt Barend enthousiast.