Wat staat erin?

Op dit platform kunt u het Waterbeheerprogramma lezen. Veel taken die in het Waterbeheerprogramma staan zijn niet nieuw. Die doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. Op de pagina Onze taken kunt u lezen over het werk waar het hoogheemraadschap dagelijks mee bezig is.
Andere dingen zijn wel nieuw of vragen een andere inzet van ons. Dit zijn de thema's voor de toekomst. Bij deze zaken kunnen we niet meer blijven doen wat we al deden, maar is een verandering nodig om het gebied duurzaam en klimaatbestendig in te richten en ons aan te passen aan een veranderende samenleving. 

Totstandkoming en participatie

Op deze tijdlijn vindt u informatie over de totstandkoming van dit programma. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het najaar van 2020 een uitgebreid participatietraject georganiseerd. Toen is met belanghebbenden gesproken over de thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied die toen zijn gedeeld hebben een plaats gekregen in dit Waterbeheerprogramma.

Bij de start van het participatietraject sprak de dijkgraaf, de heer Van der Klugt, de volgende wens uit.

‘Ik zou het een enorme beloning vinden als we (straks) het gevoel hebben dat het nieuwe waterbeheerprogramma van ons samen is’.

Met het vaststellen van het programma in het algemeen bestuur is dit op 26 januari bevestigd.

Vanaf 28 januari 2022 wordt dit platform niet meer aangepast