In deze vergadering hebben de bestuursleden van het hoogheemraadschap hun reactie gegeven op de huidige versie. Het resultaat: we zijn er bijna! Met nog enkele constructieve feedbackpunten gaan we nu toewerken naar een definitieve versie. 

Het verdere proces

Op 6 oktober besluit het algemeen bestuur over het Ontwerp Waterbeheerprogramma dat vervolgens ter inzage wordt gelegd. Alle inwoners, bedrijven, organisatie en overheden krijgen nog de gelegenheid om aan te geven wat zij van het programma vinden. Vervolgens volgt een besluit het bestuur of en op welke manier de opmerkingen worden meegenomen in het definitieve Waterbeheerprogramma. Eind januari 2022 wordt dit definitieve Waterbeheerprogramma vastgesteld en gaan we ermee aan de slag!