Eind april hebben we de eerste conceptteksten gedeeld via het digitale platform. In mei was het mogelijk om daarop te reageren en inmiddels hebben wij de ontvangen reacties besproken en verwerkt. De aangepaste teksten zijn nu te lezen op dit platform.

Onze taken

Onder ‘Onze taken’ staat een beknopt overzicht van onze specifieke taken en verantwoordelijkheden als waterschap. Dat is het leeuwendeel van wat we als waterschap doen.

Die taken doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. De taken zijn uitgewerkt onder de zes ‘tegels’:

  • Wettelijke taken
  • Veilige dijken
  • Voldoende, schoon water
  • Afvalwater zuiveren
  • Veilige wegen
  • Publiekszaken

Thema’s

Onder de ‘Thema’s’ zijn onze ambities en doelen voor de planperiode 2022/2027 geformuleerd en toegelicht. Diverse maatschappelijke opgaven vragen om verandering van de aanpak. Deze maatschappelijke opgaven hebben we verwerkt drie hoofdthema’s:

  • Een duurzaam waterschap voor de wereld van morgen
  • Een veilige en aantrekkelijke leefomgeving voorbereid op de verandering van het klimaat
  • Water en waterschap als onderdeel van de samenleving

Verhalen van medewerkers en inwoners

Een nieuwe toevoeging aan het digitale platform zijn de verhalen van medewerkers en inwoners. In deze korte interviews lees je welke invloed water heeft op het werk en het leven van deze mensen. Lees hier de verhalen.

Het verdere proces

De zomervakantie gebruiken we om het digitale platform verder compleet te maken en de puntjes op de ‘i’ te zetten. Begin september gaat het definitieve ontwerp van het Waterbeheerprogramma het formele bestuurlijke proces in. Begin oktober wordt het Waterbeheerprogramma door de VV vastgesteld en ter inzage gelegd. In januari 2022 wordt het definitieve Waterbeheerprogramma vastgesteld en gaan we ermee aan de slag!

Over al deze processtappen blijven wij jullie informeren.