De deelnemers aan het overleg hopen dat waterrecreatie één van de pijlers wordt van het nieuwe Waterbeheerprogramma en dat bij alle toekomstige (beleids)beslissingen de recreatie volwaardig wordt meegewogen. Dat gebeurt volgens de deelnemers nu nog onvoldoende.

Aandachtspunten die naar voren worden gebracht zijn:

  • Woekerende waterplanten die het varen belemmeren;
  • te ondiepe wateren waardoor planten hinderen;
  • de chemische waterkwaliteit;
  • de Kralingse Plas en Eendrachtspolder als topsport opleidingscentrum;
  • het ontbreken van plaatsen waar je makkelijk van de oever op het water en van het water op de oever komt;
  • de veiligheid voor zwemmers;
  • de wens verbindingen te maken tussen de twee takken van de Binnenrotte;
  • en het zorgen voor een aantrekkelijke groene omgeving omdat er in Rotterdam niet veel mogelijkheden zijn en het water dus extra waardevol is voor recreatie.

De deelnemers geven aan dat het waterschap niet verantwoordelijk is voor de waterrecreatie in het gebied, maar wel meer en beter zou kunnen helpen. De waterrecreatiesector pleit voor meer samenwerking, ondersteuning en een betere informatievoorziening. Er is behoefte aan een instantie of persoon waar mensen met vragen terecht kunnen. Dat verantwoordelijkheden bij meerdere overheden liggen, dat kan niet anders. Een centraal loket of aanspreekpunt helpt om de weg naar de verschillende instanties gemakkelijk te kunnen vinden. Er zijn initiatieven om dit te realiseren en de deelnemers pleiten ervoor dat het waterschap daarbij aansluit.

Heeft u aanvullingen en wilt u meepraten over dit thema? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar waterbeheerprogamma@hhsk.nl.