Buien worden de laatste jaren heviger. Ik korte tijd valt er zoveel regen dat het water niet door het rioolsysteem kan worden afgevoerd. Het is ook beter om het water niet direct af te voeren, maar ervoor te zorgen dat het in de grond kan lopen. Daarvoor is het belangrijk dat niet al het grondoppervlak wordt afgedekt met tegels, maar dat een groot deel onverhard blijft zodat het water weg kan zakken.

De grote vraag is van de avond is: hoe bereik en verleid je inwoners om niet de hele tuin te verstenen. Dat is een grote en ingewikkelde opgave. Zonder direct een oplossing daarvoor te hebben, kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is om een helder doel te stellen.

Een doelstelling voor het oppervlak in de stad dat onverhard moet blijven helpt daarbij. Iedereen die grond bezit moet mee verantwoordelijk worden gemaakt om die doelstelling te realiseren. Dat zijn de inwoners, bedrijven, gemeenten, het waterschap en wellicht nog andere grondbezitters. De volgende zaken worden genoemd:

Het creëren van bewustzijn:

  • Een duidelijke campagne tegen verstening
  • Samenwerking optrekken met gemeenten in de wijk

Concrete voorbeelden in de stad:

  • Parkeerplaatsen met geperforeerde stenen
  • Groenstroken en groene daken om regenwater op te vangen
  • Aanleggen van waterblokken en wadi’s voor waterberging

Ook subsidies kunnen helpen.

De deelnemers zijn het met elkaar eens dat het niet gemakkelijk en snel is op te lossen en continu aandacht zal vergen. Maar het begint met een helder doel en een 6-jarenplan.