Daarvoor moet het waterschap natuurlijk zelf ook goed weten wat het eigen (algemene) belang is. Als je mensen wilt betrekken bij een plan moet je ze ook echt opzoeken.

Mensen goed betrekken bij besluitvorming is belangrijk, maar iedereen snapt dat het ook ingewikkeld is. Het waterschap moet goed naar belanghebbenden luisteren en gebruik maken van hun kennis. Bij grote tegenstellingen is het vaak het beste om mensen gewoon bij elkaar aan tafel te zetten.

Suggesties om eens nieuwe wegen te zoeken om mensen betrokken te krijgen, volgen. Betrek mensen een keer al in een vroeg stadium, nog voor er een projectgroep of plan is. Gebruik de kennis van bewoners en gebruikers van het gebied en ondersteun kleine initiatieven. Maak gebruik van scenario’s in plaats van plannen als basis voor een gesprek. Schrijf minder saaie beleidsplannen door bijvoorbeeld meer voorbeelden te gebruiken. Het moet iets zijn wat je, bij wijze van spreken, op je nachtkastje zou willen hebben liggen!

Als laatste geven de deelnemers hun ervaringen mee. Als het na lange tijd niet lukt om partijen te laten samenwerken, neem dan meer eigen initiatief. Een plan waarbij de samenwerking goed ging, had vooral te maken met de snelheid van het proces en genoeg geld om zaken te regelen. Dat geeft perspectief voor de deelnemers. En blijf, boven alles, open en transparant.