Al snel blijkt dat er geen ideale grondwaterstand bestaat. Gebouwen met houten palen hebben een hoge grondwaterstand nodig om de palen nat te houden. Een hoge grondwaterstand kan echter ook tot wateroverlast en vochtproblemen in gebouwen leiden. In veel wijken staan verschillend gefundeerde gebouwen vlakbij elkaar. Het ene type gebouw is gebaat met een hogere grondwaterstand, terwijl het andere type juist gebaat is met een lagere grondwaterstand.

Tijdens het gesprek werden de volgende aandachtspunten genoemd: zorg dat gebouweigenaren weten als er iets mis is met de fundering en dat funderingsproblemen niet worden doorverkocht, wees vanaf het begin duidelijk over de verantwoordelijkheden bij grondwater en funderingen.

De deelnemers is gevraagd of zij nog aandachtspunten hebben voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. Men geeft aan dat de samenwerking tussen overheden kan verbeteren. Zet in op gezamenlijke, regionale loketten waar bewoners terecht kunnen. Dan is informatie beter toegankelijk en kan vakkennis beter worden gedeeld. En tot slot, toon als overheden meer lef. Zet beschikbare instrumenten in om de problemen aan te pakken en projecten in beweging te krijgen.

Heeft u aanvullingen en wilt u meepraten over dit thema? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar waterbeheerprogamma@hhsk.nl.