Om de problemen op te lossen zijn grote veranderingen nodig en het duurt lang voordat er resultaat wordt bereikt. Daarom moet het waterschap op tijd gaan reageren. Dat vraagt om een waterschap wat meer leidend is dan nu en gebruik maakt van zijn expertise. Daar wordt meteen aan toegevoegd dat wie meer leiding en initiatief neemt vaak ook meer betaalt!

Het waterschap weet veel, maar mag ook meer gebruik maken van de ogen en oren in haar gebied. Als voorbeelden worden genoemd sportvissers die veel gebiedskennis hebben, of een werkgroep van een natuurvereniging die onderzoek doet naar waterkwaliteit. Maak gebruik van hun kennis door met ze te praten en zo een netwerk op te bouwen.

Het waterschap kan haar beleid ook meer maken voor specifieke deelgebieden. Als voorbeeld wordt genoemd dat Schieland echt anders is dan de Krimpenerwaard. Voor beleid voor specifieke gebieden moeten het waterschap goed onderzoeken wat de bewoners en gebruikers van het gebied willen. Met de belangen op een rijtje kan je de goede keuzes te maken.

Het waterschap kan ook meer gaan werken met gebiedsgerichte scenario’s die in overleg met de bewoners en gebruikers worden opgesteld. De scenario’s geven dan voorbeelden aan de bewoners en gebruikers van hoe een de ontwikkeling van een gebied er uit kan zien als bepaalde keuzes worden gemaakt.

Als laatste komt nog de tip om niet alleen mooie plannen en rapporten te maken, maar ook te kijken naar de resultaten door monitoring en evaluatie. En maak niet alleen plannen voor de “sexy” onderwerpen. Vergeet zaken als maaibeleid en baggerbeleid niet.