We leven in Nederland met het water en dijkversterkingen horen daar bij. Het gesprek ging dan ook niet over de vraag of dijkversterkingen plaats moeten vinden, maar over hoe we dat doen.

Zorg dat je in gesprek gaat met de bewoners, was het advies. Bewoners op of in de omgeving van dijken hebben vaak veel kennis van het verleden, het gebied, de grond en de samenleving. Deze kennis kan gebruikt worden bij dijkversterkingstrajecten. Alleen informeren is daarvoor niet voldoende. In gesprek gaan is het advies. En hou daarbij in het oog dat verschillende mensen op verschillende manieren informatie halen en brengen. Maak dat mogelijk. Dus organiseer een inloopavond, maar faciliteer ook de digitale uitwisseling van ideeën. Luister en wees duidelijk over het proces en over de keuzes die je maakt. Vooral als het algemeen belang het individuele belang overstijgt.

Als voorbeeld wordt het dijkversterkingsproject KIJK aangehaald. Veel gaat er goed en veel is er geleerd uit het verleden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Stel daarom een ambitieus doel. Bijvoorbeeld dat alle betrokkenen op een door hen gewenste manier gehoord zijn. Verplaats je daar bij in de situatie van omwonenden en redeneer van daar uit. Heb ook oog voor kansen die de omgeving ziet. Bijvoorbeeld kansen voor de opwekking van duurzame energie, landschapsversterking en recreatie en infrastructuur. Zo worden dijkversterkingen dijkverbeteringen.