Niet alleen de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren in het water verdient daarbij aandacht, maar ook op het land liggen er kansen. Het is daarbij belangrijk om het landelijke gebied te verbinden met dorp en stad, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke routes zodat ook in het stedelijk gebied de biodiversiteit kan toenemen.

Er is nog steeds winst te behalen door aanleg van meer zachte (van b.v. aarde), natuurvriendelijke (zonder aanleg, zoals het is) oevers op plaatsen waar nu vooral harde oevers (van b.v. hout, beton en kunststof) zijn. Ook zou niet overal dezelfde waterkwaliteit nagestreefd hoeven worden, aangepast beheer kan bijdragen aan verschillende wateren wat de biodiversiteit ten goede komt. Daarbij is het wel van belang dat ook de mensen van het waterschap die het onderhoud uitvoeren voldoende kennis hebben en weten wat goed is voor de biodiversiteit en wat niet.

Gezond water waar je op kunt varen is belangrijk, maar kijk naar voldoende schuilmogelijkheden voor onderwaterleven en langs de oevers, ook al wordt dat misschien soms als rommelig ervaren. Door klimaatverandering vestigen zich ook nieuwe soorten in het gebied. Een negatieve kant hieraan is dat ook soorten die niet in de Hollandse natuur thuishoren, zoals de Amerikaanse Rivierkreeft, zich in het gebied nestelen. Deze zogenoemde 'invasieve exoten' kunnen voor grote problemen zorgen bij onze eigen planten en dieren. 

Communicatie en voorlichting over biodiversiteit worden door de deelnemers genoemd als erg belangrijk. Bewustwording over het hoe en waarom van kleine maatregelen kunnen een groot resultaat opleveren. Daarom is het van belang de samenwerking te zoeken met scholen, bewoners, duurzaamheidscentra, agrariërs, gemeenten en vis- en watersport verenigingen om gezamenlijk stappen te kunnen zetten naar herstel van de biodiversiteit.