Samen ons gebied duurzaam en klimaatbestendig maken

Droge voeten en schoon water, daar gaan we voor. Dit doen we door te werken aan een klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer. We werken hiervoor samen met inwoners, bedrijven en overheden. Op basis van onze ambities, bevoegdheden en middelen hebben we doelen gesteld voor de periode 2022-2027. In dit WATERBEHEERPROGRAMMA kunt u hierover alles lezen.


Leeswijzer

In de leeswijzer vindt u de uitgangspunten en in het kort wat u van de verschillende onderdelen op dit digitale platform kunt verwachten.  

Meer lezen