Na het digitale participatietraject, waarin wij gesproken hebben met belanghebbenden in ons gebied over de uitdagingen voor het waterbeheer in de toekomst, zijn onze collega’s in de pen geklommen. De opgehaalde informatie en kennis is gebruikt om de eerste teksten voor ons Waterbeheerprogramma aan te vullen.

Eerste versie

Op woensdag 21 april was er een bestuurlijke vergadering waarin de teksten zijn gepresenteerd aan het bestuur. We hebben de eerste versies van de teksten openbaar gemaakt via het digitale platform. Klik op 'Thema's' om de teksten te vinden. 

Waterbeheerprogramma vaststellen

De komende maanden moeten we nog een aantal stappen zetten voordat we het Waterbeheerprogramma kunnen vaststellen. Het bestuur gaat aan de slag met alle teksten en informatie tussen 21 april en op 19 mei. Belanghebbenden kunnen de eerste teksten dan ook lezen op ons digitale platform en reageren.

Vervolgens gaan wij in de zomermaanden alle reacties op de stukken verder verwerken. In september ligt er dan een ontwerp waar het bestuur zich weer over buigt. In oktober wordt het ontwerp vastgesteld, zodat het Waterbeheerprogramma officieel ter inzage kan worden gelegd. Uiteindelijk hebben we dan per januari 2022 een definitief Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Reageren?

Wilt u na 21 april reageren op de teksten? U kunt uw reactie e-mailen naar waterbeheerprogramma@hhsk.nl. Wilt u het graag telefonisch doorspreken met ons? Stuur dan een e-mail om een bel afspraak in te plannen.